Zpravodaje a omyl při Vepřových hodech ...

Helou Jedlíci, Zpravodajové vyšly na světlo bóží tentokrát v neděli - tady jsou KP1, KP2. Když si pečlivě pročtete KPdvojkový, zjistíte, že v něm chybí Mikuláštík Pavel. Karbous zase zjistil, že mu v lednici přebývá jedno prase vepřové, které se mělo sníst o vepřových hodech v pátek 10.3. kdy se hrál kraj. No jo byla to záměna. Co se dá dělat, doufáme, že Vám všem alespoň chutnal, když už jsme přišli o super kamaráda a dobrého hráče. Nikdy na Tebe nezapomeneme Pavle Mikuláštíku a věnujeme tichou vzpomínku Tvé památce, zůstaneš dlouho v nás (kromě kuželkářů vegetariánů). Jeden ovar prosím ... Báj báj Funebrák