KP normální hrávka ...

Helou Budulínci, Sezimáky nám normálně hráli 19.kolo. Áčáci normálně v Trhovkách probendili 1:7, nejlépe Milouš 421 - zápis tady. Béčko doma normálně vyhrálo s Krumlovem 8:0, nejlépe Vrbana normálních 500 - zápis tady. Doma celý večer fandil i náš Péťa Marajz za kterým přijelo jeho normální jenospermiové ( jedna spermie oplodní dvě vajíčka a pak se normálně vrátí zpátky domu) dvojče Cyprián ten fandil taky obzvláště normálně normálnímu Pavlovi Mikuláštíkovi, fotky Péti a Cypriána tady a tady. Báj báj LSD