Kp básnička ...

Helou Wolkerové, dnes se mimochodem hrál zase kraj, Áčko prohrálo s Dynamem ČB 2:6 - nejlépe určitě pan Blažena 440 zápis tady. Béčko doma porazilo Kunžáka 6,5:1,5, krásně Myšpulín 473 - zápis tady. Během hry Lanžáka byla složena tato báseň: Brouku ke mě poď, touhu svou nekroť, rozhoupej mou loď, klidně si mě foť, pak to do mě hoď, dítě se mnou sploď, dřív než přijde choť, láskou mou se broď ... Dobrou noc Otec Furat.