Polednice vždy v neděli na Hiltonu!

Malý, hnědý, tváře divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! „Dej sem Zpravodaj Šulíne!“